Energistipendet 2018

Energistipendet er eit utdanningsstipend som har til føremål å rekruttere lokal ungdom til den spennande energibransjen.

Stipendet kan tildelast elevar frå Aurland ,som vel
VG2 El-energi med fordjupning energimontør eller
VG2 Industriteknologi.

Stipendet er på kr. 10.000 og vert delt ut etter søknad frå kandidaten.
Tildelingskriterier får du tilsendt ved henvending til Aurland Energiverk AS eller E-CO Energi.
Søknadsfrist : 1.oktober.

Aurland Energiverk AS
Kontakt: Helge Morten Vangen, mob : 951 72 599
www.aev.no

E- CO Energi
Kontakt: Laila Soldal Bøe, mob. 483 32 713
www.e-co.no

stipend.png

Snart får du automatisk straummålar!

Kjære nettkunde


Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Deres strømmåler skal skiftes ut i løpet av det neste året, og OneCo Elektro AS har fått oppdraget med å gjøre dette. Vi vil vektlegge god informasjon og godt samarbeid underveis, slik at vi unngår bryderi for deg som kunde.

OneCo Elektro AS vil ta kontakt med dem i god tid før målerbyttet. For å få skiftet ut alle målere, må vi ha tilgang til sikringsskapet ditt. For at montøren skal utføre målerbyttet må det være minst én voksen person (over 18 år) til stede.

Ved målerbyttet vil strømmen være avstengt i 10 minutter. Selve utskiftningen tar normalt ca. 30 minutter. Så snart måleren er på plass, vil forbruket ditt registreres automatisk hver time, og du trenger aldri mer å lese av måleren.

Hvorfor?

Smarte strømmålere vil gi deg som kunde bedre styring med forbruket ditt, du slipper å lese av måleren selv, samfunnet får bedre forsyningssikkerhet, og på sikt så får vi klimagevinster ved å bruke energi mer effektivt. Gode fordeler for deg som kunde og samfunnet.

Les meir her

Med vennlig hilsen

Aurland Energiverk AS

 

 

 

 

Fare ved hendingar ved spesielt ekstreme vindforhold.

Aurland Energiverk vil spesielt presisere faren for personar ved eventuelle hendingar med luftlinjenett under ekstreme vindforhold:

  • Ledningar som har falt ned må ikkje berørast og ein må holde god avstand.

  • Trær og andre gjenstandar som ligg over leidninger må ikkje berørast og ein må holde god avstand.

  • Berøring av leidninger og trær/gjenstandar i berøring med leidninger kan være livsfarleg!

  • Nettselskap / elverk må varslast om situasjonar som nevnt over blir observert.