Fare ved hendingar ved spesielt ekstreme vindforhold.

Aurland Energiverk vil spesielt presisere faren for personar ved eventuelle hendingar med luftlinjenett under ekstreme vindforhold:

  • Ledningar som har falt ned må ikkje berørast og ein må holde god avstand.

  • Trær og andre gjenstandar som ligg over leidninger må ikkje berørast og ein må holde god avstand.

  • Berøring av leidninger og trær/gjenstandar i berøring med leidninger kan være livsfarleg!

  • Nettselskap / elverk må varslast om situasjonar som nevnt over blir observert.