Snart får du automatisk straummålar!

Kjære nettkunde


Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Deres strømmåler skal skiftes ut i løpet av det neste året, og OneCo Elektro AS har fått oppdraget med å gjøre dette. Vi vil vektlegge god informasjon og godt samarbeid underveis, slik at vi unngår bryderi for deg som kunde.

OneCo Elektro AS vil ta kontakt med dem i god tid før målerbyttet. For å få skiftet ut alle målere, må vi ha tilgang til sikringsskapet ditt. For at montøren skal utføre målerbyttet må det være minst én voksen person (over 18 år) til stede.

Ved målerbyttet vil strømmen være avstengt i 10 minutter. Selve utskiftningen tar normalt ca. 30 minutter. Så snart måleren er på plass, vil forbruket ditt registreres automatisk hver time, og du trenger aldri mer å lese av måleren.

Hvorfor?

Smarte strømmålere vil gi deg som kunde bedre styring med forbruket ditt, du slipper å lese av måleren selv, samfunnet får bedre forsyningssikkerhet, og på sikt så får vi klimagevinster ved å bruke energi mer effektivt. Gode fordeler for deg som kunde og samfunnet.

Les meir her

Med vennlig hilsen

Aurland Energiverk AS