Anleggsbidrag

Når ein kunde treng straumforsyning, er anleggsbidraget kunden sin del av byggekostnaden.

Kunden får ein rett til straumuttak på anlegget, men det er Aurland Energiverk AS som eig anlegget og har vedlikehaldet. 

Aurland Energiverk AS kalkulerer anleggsbidraget som eit tilbod til kunden.

Anleggsbidrag= Nettutbyggingskostnad – 20.000,‐ (botnfrådrag)

Sjå her for anleggsbidragsreglement.