Automatisk målaravlesing

Aurland Energiverk har montert tovegskommunikasjonssystem for nesten alle nettkundane. Dette tyder at det er slutt på avlesingskort og våre kundar treng soleis ikkje sende inn målardata.

Systemet vi valde er av fabrikat Policom og kommuniserar på energiverket sine linjer og kablar.

Har du spørsmål rundt den automatiske målaravlesinga, ta kontakt med Rune Aasen.