Ved utbedringar og nye anlegg, er det godkjent elektroinsatallatør som skal utføra arbeidet.

Følgjande kan du likevel gjera sjølv:

  • Montera og skifta varmeomnar dersom dei har leidning med støpsel.

  • Kopla til, eller skifta topolt (einfasa) støpsel på skøyteleidning til og med 25 A, med og utan jording.
  • Kopla til, eller skifta topolte skøytekontaktar, apparatkontaktar og montera leidningsbrytarar.
  • Kopla til lampettar, bordlamper etc. med bevegelig leidning og montere leidningsbrytararar.

Kopla til og skifta lampar som heng i tak-krok eller liknande og er tilkopla med støpsel/stikkontakt.

Det må vera strekkavlastning på sjølve leidningen slik at koplingspunkta ikkje vert fysisk belasta. Dette gjeld ikkje i dei tilfelle der lampane er å betrakta som ein del av den faste installasjonen, dvs. lampen er festa til underlag med skruer.