Varsel om straumutkopling !

 

I samband med revisjon av 66kV effektbrytarar,

kan forsyninga til alle kundar i

Aurland Energiverk sitt nett bli utkopla om natta følgjande datoar.

 

Tysdag 2/7-2019       Kl. 00.00 – 03.00

Onsdag 3/7-2019       Kl. 00.00 – 03.00

Ein vil freiste å oppretthalde forsyning ved å køyre Leinafoss Kraftstasjon i øydrift, men ein må ta høgde for nettfall grunna sårbar forsyning i desse periodane.