eFaktura - enkelt og miljøvenleg

Med eFaktura får du fakturaen direkte i nettbanken og det blir veldig enkelt for deg å betale. 

Ein eFaktura er ferdig utfylt med KID, kontonummer og beløp. Det einaste du treng å gjere i nettbanken er å godkjenne rekninga når du vil betale.

Betre kontroll

Du må godkjenne eFakturaen i nettbanken før beløpet vert trekt frå kontoen. Du kan endre beløp, kva konto som skal belastast og forfallsdato på rekningen.

Slik kjem du i gang

eFaktura kan bestillast i nettbanken din. Du får tilbod om dette når du betaler ei faktura frå Aurland energiverk as. Du kan også logge inn på Mi Side og bestille eFaktura direkte.