Entreprenør

Aurland Energiverk AS si entreprenørverksemd er organisert som ei intern eining i Aurland Energiverk AS. Entreprenørverksemda vert leia av Lars Loven. Verksemda disponerer førebels ikkje eige mannskap, men leiger inn mannskap, maskiner og utstyr frå Aurland Energiverk AS.

Arbeidsområde

Entreprenørverksemda har utleige av mannskap, maskiner og utstyr og tek på seg dei fleste typar arbeid, men hovudvekt på sterkstraum. Oppdrag kan utførast til avtalt fastpris eller til timepris.

Mannskap

Entreprenørverksemda disponerer følgjande mannskap:

 • Elektroingeniørar     
 • Installasjonsinspektør
 • Montørar i Gruppe H,L og A
 • Andre kvalifikasjonar: Kranførar / Truckførar

Materiell / Maskiner

 • Lastebil m/kran
 • Kabelvogn
 • Aggregat:  275 kW Dieseldrift, 3 x 230 / 400 V     17 kW Dieseldrift, 3 x 230V
 • Mindre bensinaggregat 230V
 • Kabelfeilsøkingsutstyr
 • Pulsekkometer
 • Støytspenningsgenerator 2,5 - 16 kV
 • Mantelfeilsøkar /Kabeltester
 • Kabelpåviser
 • Jordplatemåling


For meir informasjon, ta kontakt med Lars Loven.