Leveringsplikt

Dersom du ikkje har vald ein kraftleverandør, har me som nettselskap plikt til å levera kraft til deg, til ein pris som er høgare enn du normalt vil kunne få frå ein vanleg kraftleverandør. Dette vert kalla leveringsplikt, og er kun meint som ei midlertidig ordning inntil du har skaffa deg vanleg kraftleverandør.

Prisen på leveringsplikt er dei første seks vekene regulert av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), og skal då vera lik områdeprisen på Nord Pool Spot, pluss maksimalt 6,25 øre per kWh inkl. mva (5 øre eks. mva.). Dette inkluderer også kostnadar til innkjøp av elsertifikat.

Etter dei første seks vekene har Aurland Energiverk AS ein pris på leveringsplikt lik Nord Pool Spot pris, pluss 12,5 øre per kWhinkl. mva (10 øre eks. mva.).

Slik kan du byta kraftleverandør

Du kan når som helst byta kraftleverandør om du ynskjer dette. Du kan samanlikna kraftprisar på Konkurransetilsynet sine kraftprissider.

Du må oppgi flg. opplysningar ved bestilling av kraft:

-Målepunkt ID                                          
-Fødselsdato eller organisasjonsnr:
-Namn                                                           
-Målepunktet si adresse

For meir informasjon om korleis kraftmarknaden fungerer, sjå NVE sine forbrukersider.

Kraftleverandørar i vårt område

 • Agva Kraft AS

 • Akraft AS

 • Aurland Energiverk AS

 • Energi Salg Norge AS

 • Fjordkraft AS

 • Fortum Markets AS

 • Gnp Energy Norge AS

 • Gudbrandsdal Energi AS

 • Hafslund Strøm AS

 • Ishavskraft AS

 • Kinect Energy AS

 • LOS AS

 • LOS Energy AS

 • Power1 AS

 • Privatmarked NorgesEnergi AS

 • Ustekveikja Energi AS

Sjå ellers Konkurransetilsynet sine sider om kraftprisar og leverandørar.