Lover og forskrifter

Formelt er DLE sitt arbeid er forankra i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med følgjande forskrifter.

  • Forskrift om elektriske lågspenningsanlegg.

  • Forskrift om elektrisk utstyr.

  • Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarleg område.

  • Forskrift om sikkerheit ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

  • Forskrift om utstyr og sikkerheitssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område.

  • Forskrift om bruk og vedlikehald av elektromedisinsk utstyr.

  • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

  • Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlege atmosfærar.

  • For alle verksemder gjeld I tillegg Forskrift om Systematisk Helse,Miljø og sikkerheitsarbeid.

  • Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr