Mi Side - Kundeservice

På denne sida vil vi leggje inn det som omhandlar ditt kundeforhold til oss. Først og fremst finn du her linken til Mi Side, så finn du også artiklar vi legg ut som skal gjere det lettare å vere kunde i Aurland Energiverk as.

På Mi Side finn du kundeprofilen din, du får full oversikt over forbruket ditt inneverande år og dei to føregåande, du kan føreta prøveavrekning og - ikkje minst - har du oversikt over dine faktura åtte år tilbake i tid. Du treng kundenummeret ditt og PIN-kode for å logge deg på.

Ring oss

For spørsmål du ikkje finn på Mi Side eller nettsidene er du velkommen til å ringe oss på:

Kundeservice: 57 63 20 80
Kontortid: 07.30 - 15.00


Kompensasjon ved straumbrot

Her finn du skjema for utfylling ved langvarig straumbrot
Les meir

Automatisk målaravlesing

Kundar i Aurland energiverk får lest av målaren sin automatisk.
Les meir

eFaktura

Lei av å taste lange KID-nummer? Ta i bruk eFaktura og få straumrekninga frå Aurland Energiverk rett i nettbanken.
Les meir